În data de 20.03.2024, orele 13, la Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu, se va desfăşura etapa judeţeană a

Concursului național „Istorie și societate în dimensiune virtuală”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Gorj.
Concursul se adresează exclusiv elevilor de liceu.

BURSE 2023-2024

ADMITERE 2023

Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu invită părinţii şi viitorii şcolari la “Ziua Porţilor Deschise”, joi, 27 aprilie 2023, între orele 12.00-17.00.

Vă aşteptăm cu drag!

Rezultate Olimpiada de limbi romanice – limba franceză şi limba italiană – rezultate finale

Rezultate Olimpiada de limbi romanice – limba franceză şi limba italiană – rezultate iniţiale

Admitere – etapa a II-a

Anunț Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022

Candidații Liceului cu Program Sportiv Târgu Jiu înscriși la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, vor susține probele scrise ale examenului de Bacalaureat la Centrul de examen de la Liceul Tehnologic Nr. 2 Târgu Jiu.
Conform metodologiei candidații au acces în sălile de examen între orele 7,30-8,30 pe baza prezentării Cărții de Identitate.
Vă dorim succes!


Vă așteptăm cu entuziasm și cu zâmbetul pe buze să faceți parte din echipele de fotbal, handbal și atletism ale Liceului cu Program Sportiv Târgu Jiu, pentru a deveni campioni. Liceul cu Program Sportiv Târgu Jiu așteaptă absolvenții claselor a VIII-a pentru a depune dosare de înscriere pentru clasa a IX-a, în perioada 16-17.05.2022, la secretariatul liceului (tel. 0253 224843). Probele de aptitudini sportive se vor desfășura în perioada 18-20.05.2022. Pentru relații suplimentare puteți contacta următorii profesori: Priescu Cristian (fotbal), Gorun Adrian (handbal), Ciobanu Laurențiu (atletism), la următorul număr de telefon- 0253 224843.

ANUNȚ

Situația privind gradul de vaccinare anti-covid

în rândul personalului angajat în cadrul Liceului cu Program Sportiv Târgu Jiu

Urmare a centralizării datelor la nivelul instituției noastre, rata de vaccinare a angajatilor din cadrul Liceului cu Program Sportiv Târgu Jiu este de 73,23% (52 de persoane vaccinate dintr-un total de 71 angajati).


 

ORDIN nr.3300 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

ANUNȚ

CONCURS POST ÎNGRIJITOR

ANUNȚ

Suspendarea aplicațiilor prevederilor privind transferul / pretransferul consimțit între unități a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2021/2022

Program EURO 200

A N U N T

PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR  FINANCIAR  PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE CALCULATOARE

 ÎN ANUL 2020 – PROGRAMUL EURO 200

ÎN VEDEREA DEPUNERII CERERII ȘI A DOCUMENTELOR  DOVEDITOARE PENTRU STABILIREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI NU ESTE OBLIGATORIE DEPLASAREA ACESTUIA LA UNITATEA ȘCOLARĂ, ACESTEA FIIND ACCEPTATE ȘI DACĂ SUNT TRANSMISE PRIN POȘTĂ SAU ALT MIJLOC DE COMUNICARE PÂNĂ PE DATA DE 17 APRILIE 2020

BENEFICIARII ACESTUI PROGRAM SUNT ELEVII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE STAT, CARE PROVIN DIN FAMILII CU VENITURI BRUTE LUNARE  DE MAXIMUM 250 LEI PE MEMBRU DE FAMILIE

DOCUMENTE  NECESARE:

  1. cererea completată de un părinte, tutore sau curator, după caz;
  2. copie a certificatului de nastere sau a actului de identitate al elevului;
  3. copie după actele de identitate al părintelui /ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal , după caz;
  4. copii ale certificatelor de nastere sau ale actelor de identitate , după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
  5. adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi frati/surori;
  6.  acte doveditoare , în original, privind veniturile brute  realizate de  membrii familiei în luna precedenta depunerii  cererii –  MARTIE 2020, exceptie facând alocatia de stat, alocatia familiala complementara si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentală, bursele de studii, bursele sociale;
  7. declaratie pe propria raspundere a părintelui , tutorelui , reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, dupa caz, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevazut de art.2 din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard conform H.G. nr. 225/2020
  8. adeverinţă eliberată de către unitatea scolara din care să rezulte media generală din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare.
  9. adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare.

         Pe baza cererilor primite, Liceul cu Program Sportiv Tg.-Jiu va sprijini efectuarea anchetelor sociale colaborând cu reprezentanții primăriilor sau utilizând documente doveditoare corespunzătoare din dosarele existente în școală ale elevilor beneficiari de bursă socială sau ai programului Bani de liceu.

DIRECTOR,

Prof. Gabriel Adrian Răscol


 

 

 

REZULTATE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ- etapa locală

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST

 

Rezultate etapa regionala a Concursului de limba engleza “Value Your English”, sectiunea CREATIVE WRITING, editia a IX-a.