Modul de repartizare a laptop-urilor achiziţionate prin Proiectul privind învăţământul secundar – ROSE, 2021:

PROIECTUL PRIVIND INVATAMANTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE

BENEFICIAR LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TG.JIU

TITLUL PROIECTULUI „POT, VREAU, REUSESC!”

ACORD DE GRANT NR.SGL/RT/134 din 27.06.2017

POT, VREAU, REUȘESC!

Director adj, prof. Petroniu Claudia

Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu

ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.
Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, va fi implementat de către Ministerul Educației Naționale pe o perioadă de  7 ani, între 2015 și 2022.

Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu a participat cu o propunere de proiect (“Pot, vreau, reușesc!”) încă din prima rundă, aplicația fiind acceptată și subvenționată printr-un grant de 450 050 lei, pentru anii 2017-2021, perioadă în care la nivelul liceului se vor desfășura activități pedagogice și de sprijin (activități remediale, interactive bazate pe educație nonformală, de consiliere și dezvoltare personală, cu părinții), activități extracurriculare și activități de renovare și dotare.

Obiectivul general al proiectului este creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat de către elevii Liceului cu Program Sportiv din Tg-Jiu, printr-un program interactiv bazat pe educație formală și non-formală.

Grupul țintă va fi format din elevii claselor a IX-XII ai liceului nostru, filiera vocațională- profil sportiv și filiera teoretică- profil științe ale naturii, iar elevii beneficiari aparțin unuia sau mai multor grupuri dezavantajate identificate la nivelul școlii: elevi cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate sau decedați, elevi din familii cu venituri mici, elevi navetiști care locuiesc în afara orașului, elevi cu cerințe educaționale speciale.

Ei vor beneficia de ore de pregătire pedagogică, de remediere, în vederea absolvirii liceului și promovării examenului de bacalaureat și a continuării studiilor în învățământul universitar, urmărindu-se:

-dezvoltarea competențelor cheie prin programele de pregătire suplimentară la disciplinele limba română, istorie, geografie, matematică, biologie, limbi moderne, informatică.

-ameliorarea rezultatelor școlare ca urmare a creșterii stimei de sine și a motivației pentru învățătură și a promovării educației non-formale

-facilitarea integrării sociale.

De asemenea, prin proiectul ROSE, elevii și profesorii de la Liceul cu Program Sportiv vor beneficia și de dotări pentru modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare: toate clasele vor fi dotate cu table albe magnetice, videoproiectoare, laptop-uri. Laboratorul de informatică va fi îmbunătățit cu hard-disk-uri și aparat de aer condiționat. Biblioteca va avea un colț CDI cu calculatoare,  imprimantă și numeroase cărți ce îi vor ajuta pe elevi să-și aprofundeze cunoștințele.

În fiecare an de proiect, vor fi selectați elevi care vor vizita un centru universitar pentru a se informa corect în privința profilului pe care vor să îl urmeze în învățământul superior.

În vederea implementării acestui proiect, Liceul cu Program Sportiv se bucură și de implicarea și susținerea comunității locale. Astfel, ONG-uri locale, Asociația de Părinți a școlii, etc ne sunt alături în desfășurarea activităților, încurajând elevii spre succes.

Printre rezultatele așteptate amintim: creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat, menținerea ratei de absolvire a claselor terminale, creșterea numărului de elevi înscriși la liceul nostru, creșterea potențialului elevilor de adaptare la situații noi de învățare, valorificarea resurselor de învățare online și offline, facilitarea elevilor din zone defavorizate la noile tehnologii.